دوره های رسمی بیم و آرشیکد

دوره جامع گردش کار بیم و آرشیکد (104M1M2WF-IRN-BHRC)


Description
دوره جامع فناوری بیم یک دوره جامع و فشرده از گردش کار بیم با استانداردهای روز دنیا می باشد. بومی سازی و ارایه این دوره جهت گسترش فناوری بیم در سراسر کشور به همت مرکز تحقیقات راه و شهرسازی و همکاری فنی و تخصصی گرافیسافت میسر شده است. نرم افزار پایه برای آموزش بیم نسخه فارسی آرشیکد ۲۰ می باشد که شرکت مجاری/آلمانی گرافیسافت اختصاصا برای ایران گسترش داده است.
تمامی شرکت کنندگان در این دوره فرایند انجام یک پروژه ساختمانی را با استفاده ازگردش کاری فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان (بیم) یاد می گیرند که شامل مراحل طراحی مقدمانی، طراحی فاز دو و تهیه نقشه های اجرایی، تعامل پذیری داده محور بین اسناد معماری، سازه و تاسیسات با استفاده از استاندارد اپن بیم، همکاری در سامانه بیم کلود و گردش کار پروژه های گروهی می باشد. به طور عمومی تمامی شرکت کنندگان پس از اتمام این دوره و قبولی در آزمون نهایی توانایی عملی انجام تخصصی پروژه های ساختمانی را بر اساس گردش کار بیم و با استانداردهای اپن بیم دارا می باشند.
Content
 • جلسه ۱: آشنایی با مفهوم فناوری بیم
 • برنامه درسی جلسه اول
 • بیم یعنی چی؟ (توضیح بیم به زبان ساده)
 • مروری سریع بر روی نرم افزار آرشیکد
 • دانلودهای جلسه اول
 • تکلیف درسی جلسه اول - ورود اطلاعات اولیه
 • جلسه ۲: مدل معماری در فناوری بیم ۱
 • برنامه درسی جلسه دوم
 • دانلودهای جلسه دوم
 • تکالیف درسی جلسه دوم - ساختن عناصر ساختمانی
 • جلسه ۳: مدل معماری در فناوری بیم ۲
 • برنامه درسی جلسه سوم
 • دانلودهای جلسه سوم
 • تکالیف درسی جلسه سوم - تمرین کنترل عناصر در مدل
 • جلسه ۴ – مدل معماری در فناوری بیم ۳
 • برنامه درسی جلسه چهارم
 • دانلودهای جلسه چهارم
 • تکالیف درسی جلسه چهارم -تهیه مدل اولیه اطلاعات ساختمان
 • جلسه ۵: جلسه رفع اشکال
 • جلسه ۶– مدل معماری در فناوری بیم ۴
 • دانلودهای جلسه ششم
 • تکالیف درسی جلسه ششم - تکمیل مدل اطلاعات ساختمان
 • برنامه درسی جلسه ششم
 • جلسه ۷: اصول مستندات
 • برنامه درسی جلسه هفتم
 • دانلودهای جلسه هفتم
 • تکالیف جلسه هقتم- مدیریت خصوصیات مستندات دو بعدی
 • جلسه ۸: مدل سازه ای در فناوری بیم
 • برنامه درسی جلسه هشتم
 • دانلودهای جلسه هشتم
 • تکالیف جلسه هشتم- تکمیل جزئیات مدل اطلاعات ساختمان
 • جلسه ۹: گردش کار اُپن بیم
 • برنامه درسی جلسه نهم
 • دانلودهای جلسه نهم
 • تکالیف درسی جلسه نهم- استخراج اطلاعات از مدل اطلاعات ساختمان
 • جلسه ۱۰: مدیریت تحویل پروژه
 • برنامه درسی جلسه دهم
 • دانلودهای جلسه دهم
 • تکالیف درسی جلسه دهم- تمرین ارایه و به اشتراک گذاشتن اطلاعات
 • جلسه ۱۱: تصویرسازی بر اساس مدل بیم
 • برنامه درسی جلسه یازدهم
 • دانلودهای جلسه یازدهم
 • تکالیف درسی جلسه یازدهم- ایجاد پردازش تصویری (رندر) از مدل بیم
 • جلسه ۱۲: جلسه رفع اشکال
 • دستور العمل تحویل پروژه نهایی
 • جلسه ۱۳- انعطاف پذیری در فرم
 • برنامه درسی جلسه سیزدهم
 • شرح تکلیف جلسه سیزدهم
 • تکالیف درسی جلسه سیزدهم
 • جلسه ۱۴- طراحی نما
 • برنامه درسی جلسه چهاردهم
 • شرح تکلیف جلسه چهاردهم
 • تکالیف درسی جلسه چهاردهم
 • جلسه ۱۵– مدیریت مدل آرشیکد
 • برنامه درسی جلسه پانزدهم
 • شرح تکلیف جلسه پانزدهم
 • تکالیف درسی جلسه پانزدهم
 • جلسه ۱۶: مدیریت مدل و اطلاعات تاسیسات
 • برنامه درسی جلسه شانزدهم
 • جلسه ۱۷: تکنیک های مستندات پیشرفته ۱
 • برنامه درسی جلسه هفدهم
 • جلسه ۱۸– تکنیک های مستندات پیشرفته ۲
 • برنامه درسی جلسه هجدهم
 • شرح تکلیف جلسه هجدهم
 • تکالیف درسی جلسه هجدهم
 • جلسه ۱۹: جدول متره و فهرست ها
 • برنامه درسی جلسه نوزدهم
 • شرح تکلیف جلسه نوزدهم
 • تکالیف درسی جلسه نوزدهم
 • جلسه ۲۰: بعد چهارم و پنجم در فناوری بیم
 • برنامه درسی جلسه بیستم
 • شرح تکلیف جلسه بیستم
 • تکالیف درسی جلسه بیستم
 • جلسه ۲۱: گردش کار و مدیریت اُپن بیم
 • برنامه درسی جلسه بیست و یک
 • جلسه ۲۲: گردش کار اُپن بیم ۲
 • برنامه درسی جلسه بیست و دو
 • شرح تکلیف جلسه بیست و دو
 • تکالیف درسی جلسه بیست و دو
 • جلسه ۲۳: آماده سازی و مدیریت پروژه طراحی
 • برنامه درسی جلسه بیست و سه
 • جلسه ۲۴ – طراحی مفهومی
 • برنامه درسی جلسه بیست و چهار
 • جلسه ۲۵: مدیریت طرح مقدماتی و ارایه های فاز یک
 • برنامه درسی جلسه بیست و پنجم
 • جلسه ۲۶: مدیریت طرح اجرایی و ارایه های فاز دو
 • برنامه درسی جلسه بیست و شش
 • نظرسنجی
 • تکالیف درسی پروژه تکی
 • تکالیف درسی کار گروهی - تمرین پروژه گروهی معماری
Completion rules
 • All units must be completed